Ondernemersvereniging

Lienden - Ommeren - Ingen


Momenteel zijn we

deze site nog aan het bewerken/ontwikkelenOver ons

Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen is een collectieve, sterke, zelfstandige belangenbehartiger van ondernemers die gevestigd zijn in en rond de kernen Lienden, Ommeren en Ingen. De vereniging heeft als primaire doelstelling de behartiging van belangen van aangesloten leden. Door samenwerking kan ervaring en kennis van aangesloten leden worden gebundeld om zo het lokale bedrijfsleven beter te faciliteren.BELANGENBEHARTIGING

Ondernemersvereniging LOI werkt samen met andere ondernemersverenigingen in de gemeente Buren onder regie van de stichting ondernemersplatform Buren. De stichting ondernemersplatform Buren (OPB) is opgericht om ondernemersbelangen in de gemeente Buren te behartigen. Daarnaast is de doelstelling van het OPB, verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Buren.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is communicatie tussen leden en bestuur van groot belang. Informatie uitwisseling vindt plaats via bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, daarnaast wordt aan de leden/ondernemers gevraagd:


– Meld ons uw vragen, wensen en of opmerkingen
– Wat moet er verbeterd en/of veranderd worden
– meldt uw ideeën of oplossingen
– probeer samen te werken op lokaal niveau
– sluit u aan bij een vereniging om zo het collectief sterker te maken.

Het Bestuur

.......

Voorzitter


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten........

Activiteiten en Organisatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten........

Ledenwerving, Activiteiten en Organisatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

.......

Penningmeester


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

.......

Communicatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

.......

Ledenwerving, Activiteiten en Organisatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

.......

Secretaris


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

.......

Communicatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

.......

Ledenwerving, Activiteiten en Organisatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

Contact / Inschrijven / Uitschrijven

Om een goed draagvlak te kunnen verkrijgen is deelname van zoveel mogelijk ondernemers van belang. Daarom bedraagt de bijdrage aan de vereniging slechts € 125,- per jaar.


U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden, waarna wij contact met u opnemen.

Ook kunt u dit formulier gebruiken bij het opzeggen van het lidmaatschap.


Ons mailadres is: info@ondernemersvereniging-loi.nl