Ondernemersvereniging

Lienden - Ommeren - Ingen



Over ons

Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen is een collectieve, sterke, zelfstandige belangenbehartiger van ondernemers die gevestigd zijn in en rond de kernen Lienden, Ommeren en Ingen. De vereniging heeft als primaire doelstelling de behartiging van belangen van aangesloten leden. Door samenwerking kan ervaring en kennis van aangesloten leden worden gebundeld om zo het lokale bedrijfsleven beter te faciliteren.



BELANGENBEHARTIGING

Ondernemersvereniging LOI werkt samen met andere ondernemersverenigingen in de gemeente Buren onder regie van de stichting ondernemersplatform Buren. De stichting ondernemersplatform Buren (OPB) is opgericht om ondernemersbelangen in de gemeente Buren te behartigen. Daarnaast is de doelstelling van het OPB, verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Buren.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is communicatie tussen leden en bestuur van groot belang. Informatie uitwisseling vindt plaats via bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, daarnaast wordt aan de leden/ondernemers gevraagd:


– Meld ons uw vragen, wensen en of opmerkingen
– Wat moet er verbeterd en/of veranderd worden
– meldt uw ideeën of oplossingen
– probeer samen te werken op lokaal niveau
– sluit u aan bij een vereniging om zo het collectief sterker te maken.

Het Bestuur

DENNIS VAN DER BOGT

Voorzitter


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.



MARGRÉ VAN INGEN

Functieomschrijving


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

HENK VAN DORLAND

Functieomschrijving


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

LENIE VAN DE PEPPEL

Functieomschrijving


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

THEA VERKERK

Vormgeving en teksten


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

LEO VAN BEUSICHEM

Functieomschrijving


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

WANDER VAN LAAR

Communicatie


Beschrijf de mensen die bijdragen aan de website en uw idee. Uw bezoekers zullen het op prijs stellen meer over u te weten.

Contact / Inschrijven

Om een goed draagvlak te kunnen verkrijgen is deelname van zoveel mogelijk ondernemers van belang. Daarom bedraagt de bijdrage aan de vereniging slechts € 125,- per jaar.


U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden, waarna wij contact met u opnemen.


Ons mailadres is: info@ondernemersvereniging-loi.nl